University of Oklahoma - 2009 - 2010 Season - Smoky Mountain Tournament