Unv of Tulsa - 2009 - 2010 Season - Western States Tournament