Metro State Denver - 2009 - 2010 Season - USAFA Parli Tournament